ΒιοΑνάλυσις

369

Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΒιοΑνάλυσις

Το Μικροβιολογικό – Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις έχει καθιερωθεί στην συνείδηση των κατοίκων της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς για την πληρότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η ΒιοAνάλυσις διαθέτει προσωπικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και συνεχή και αυστηρή εφαρμογή μεθόδων Ποιοτικού Ελέγχου (Quality Control) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα. Η άριστη επιστημονική κατάρτιση, το βαθύ αίσθημα ευθύνης και ο σεβασμός στην φροντίδα του εξεταζομένου χαρακτηρίζουν το προσωπικό της.
Τα Εργαστήρια λειτουργούν στην πόλη της Ζακύνθου (Φιλιτά 38) και στο Γαϊτάνι Ζακύνθου, καθώς και στο Ληξούρι Κεφαλονιάς (Ευαγγέλου Μπασιά 17) και στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς (Ριζοσπαστών & Μομφεράτου 17).

Η αυτοματοποίηση του Εργαστηρίου και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιτρέπει την εκτέλεση περισσοτέρων από 200 διαφορετικών απλών, αλλά και εξειδικευμένων Αναλύσεων. Τα αποτελέσματα παραδίδονται αυθημερόν για τις περισσότερες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εξυπηρέτησης Επειγόντων Περιστατικών, παραδίδονται εντός 2 ωρών. Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αποτελεί την πρωταρχική φροντίδα της ΒιοΑνάλυσις και επιτυγχάνεται με αυστηρή εφαρμογή τεχνικών Εσωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου (Quality Control). Το Εργαστήριο συμμετέχει, επίσης, σε προγράμματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου. Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις διαθέτει Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο που επιτρέπει την άμεση κλινική εκτίμηση και σύγκριση με τα προηγούμενα αποτελέσματα του ασθενούς.

Εξετάσεις: Στο Μικροβιολογικό – Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις πραγματοποιούνται εξετάσεις Βιοχημικές, Αιματολογικές, Ορμονολογικές, Ανοσιολογικές, Μικροβιολογικές, Ελέγχου Θυροειδούς, Αλλεργιογόνων, Προγεννητικού Ελέγχου, Ελέγχου Στειρότητας, Επιπέδων Φαρμάκων και εξετάσεις Γενετικού Υλικού, εφαρμόζοντας αυστηρά πρότυπα Ποιοτικού Ελέγχου και συντάσσοντας Ηλεκτρονικούς Ιατρικούς Φακέλους ασθενών. Η ΒιοAνάλυσις δέχεται Ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ χωρίς ραντεβού.

Παραρτήματα εργαστηρίου:
• Ζάκυνθος: Φιλιτά 38, τηλ: 26950 22133.
• Ζάκυνθος: Γαϊτάνι, τηλ: 26950 22200.
• Κεφαλονιά: Ευαγγέλου Μπασιά 17 στο Ληξούρι, τηλ: 26710 93999.
• Κεφαλονιά: Ριζοσπαστών & Μομφεράτου 17 στο Αργοστόλι, τηλ: 26710 20090.

Email: bioanalysislaboratory1@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.bioanalysislaboratory.gr

Υπεύθυνη: Αικατερίνη Κουλουμπή – Κεφαλληνού, Βιολόγος Βιοχημικός, M.Sc. Microbiology, Medical Technology, A.S.C.P.

Κοινοποιήστε κλικάροντας στους παρακάτω συνδέσμους